Filter

Ringht now: See the full documentary streamed at the Swedish business magazine Veckans Affärer

webbklipp

– The Swedish business magazine Veckans Affärer thought the documentary to be of such interest for their readers that they decided to stream the full length film through their website.

”True Intention är ett bra exempel på hur konst kan samverka med samhälle och näringsliv och fungera som ett språk för det som är svårt att förmedla eller förstå på ett annat sätt. Här visas åter igen att konst kan öppna upp processer och stimulera kreativitet både i ett ingenjörsdrivet bolag och för våra barn och unga. I en allt mer digitaliserad och global vardag håller jag med Linda när hon säger att en av konstens viktigaste roller idag kan vara att ge oss alla en upplevelse av sammanhang. Både i det lilla och i det stora.”

// Erik Modig, ekonomie doktor, forskare Handelshögskolan i Stockholm

”Filmen inspirerar verkligen till action. Genom Lindas personliga reflektioner når den djupare och beskriver ingående det gränsland där den nya hållbara ekonomin håller på att växa fram. I mellanrummen… ”

// Daniel Lundqvist
Grundare NAV Sweden

Intervju med konstnären Linda Nordfors

Hallå hallå, Linda Nordfors! True Intention handlar ju om ett av dina konstprojekt… Så, berätta för oss – vem är du, Linda?

– Jag är en konstnär som vill förändra världen genom att reflektera det som jag ser som rätt och gott och riktigt.

Hur menar du då?
– Jag tror att det vi lägger fokus på kommer att växa och utvecklas. Vi ska inte ignorera det som är fel, men heller inte glömma bort att förstärka det positiva hos människor och organisationer.

Du arbetar ju med varumärkeskonst, kan det verkligen vara ”gott och riktigt”?
– Ja. Ett varumärke är för mig själen i ett företag eller en organisation. Varumärket påverkar självbilden. Självbilden påverkar hur man agerar och tar beslut. Genom min konst vill jag få företag att satsa på social och miljömässig hållbarhet, på riktigt.

Stora ord! Är det så enkelt?
– Ingenting är enkelt, vi lever i en komplex värld. Ibland ser jag påtagligt att det fungerar. Ibland tvivlar jag. Men jag upplever att det är oerhört viktigt att fortsätta arbetet. Vi behöver sluta medskapa till en värld ingen vill ha och intensifiera byggandet av en framtid som vi faktiskt vill ha! Jag bidrar på de sätt jag kan. Och ett mer kraftfullt verktyg än konst kan jag inte föreställa mig. Och en mer inflytelserik grupp än företag och organisationer har jag svårt att hitta. Därför väljer jag att arbeta som jag gör.

OK, och i filmen får vi se hur det fungerar i praktiken?
– Ja. Ronnit Hasson följde ett av mina konstprojekt under lång tid.

Hur är det att bli filmad?
– Både utmanande och givande. Ronnit ställde en del svåra frågor under inspelningen. När ni ser filmen så kan ni själva skaffa er en uppfattning…


Intervjun med Linda Nordfors gjordes av Helena Hildur W. inför världspremiären av True Intention. Helena är konstnär och curator.

Foto: Ronnit Hasson

Intervju med filmaren och regissören Ronnit Hasson

Hej Ronnit! Nu har du följt Linda väldigt nära under hela projektet. Hon menar att ert samarbete har varit både utmanande och givande… Vad säger du om det?

– Jag har haft en del prövande uppdrag förut, men det här är nog det mest tuffa och samtidigt det mest utvecklande projekt jag någonsin gjort.

Hurdå? Berätta mer!

– Först och främst är det alltid utmanande att arbeta med ett annat starkt konstnärligt universum. Och när Linda gav mig uppdraget var det inte klart vilket slags historia som skulle berättas, så när det blev dags för klippning var jag nära att drunkna i allt filmmaterial – då gällde det att formulera de rätta frågorna. Jag blev tvungen att söka inom mig själv, vad jag står för.

Ja, Linda nämnde att du ställde en del svåra frågor… Vilka då, närmare bestämt?

– Jag vill inte se kultur, eller konst, som ett område skilt från resten av världen – särskilt nu, när det finns dominanta politiska krafter som gärna skulle radera konstvärlden om de kunde. Den instängdheten gör mig desperat. Så mina frågor vid klippbordet blev: vad består ”konst” av? Hur känns ”konst”, vad har ”konst” för funktion? Genom att fånga konsten i ett kontrastrikt sammanhang – som här: ett industriföretag – hoppades jag närma mig svaren.

Aha! Så filmen blir också ett slags svar på frågan om vad konst kan vara…  Tack, Ronnit!


Intervjun med Ronnit Hasson gjordes av Helena Hildur W. inför världspremiären av True Intention. Helena Hildur W. är konstnär och curator.

Foto: Noemi Ticoalu

Instagram

Sorry:

- Instagram feed not found.

”True Intention mirrors a synergy between art, philosophy, entrepreneurship and organizational development. Through the camera lens, we see the future being shaped – here and now.”

//Helene Hildur W. artist and curator

The documentary True Intention follows the collaboration between the artist Linda Nordfors and the packaging company BillerudKorsnäs. BillerudKorsnäs’ brand is reflected and transformed through Linda and the process results in a future lab at The Museum of Science and Technology in Stockholm. This is a intimate and sincere story of an art and business collaboration for a sustainable future.

The film is in Swedish with English subtitles.

Directed by Ronnit Hasson.

Contact and News

For information and news about the film:

https://www.facebook.com/trueintentionfilm/

 Questions about distribution and rights:

Ronnit Hasson, director
+46 70 469 24 80
trueintentionfilm@gmail.com

instagram.com/trueintentionfilm/

Questions about the art and to the artist:

Linda Nordfors, artist
+46 709 890 339
linda@reflectioncompany.com

reflectioncompany.com
lindanordfors.com

Questions about the role and participation of BillerudKorsnäs:

Johan Dyrendahl, Director of Communications
johan.dyrendahl@billerudkorsnas.com

Questions about the role and participation of the Swedish Museum of Science and Technology:

Peter Skogh, Museum director
peter.skogh@tekniskamuseet.se

 

”Jag önskar att många företag får möjlighet att se filmen och förstå att hållbar utveckling kan vara ett kreativt lustfyllt uttryck av kärlek till planeten och kommande generationers framtid”.

// Anna Emmelin, kommunikatör Stockholm Resilience Center

”True Intention visar inte bara vägen och möjligheterna på ett pedagogiskt vis, filmen ger en härlig känsla i de krafter och möjligheter som uppstår när olika parter tar vara på varandras kompetenser.”
// Anders Boman, VD Kultur & Näringsliv – bygger broar mellan kulturen, näringslivet och samhället.

”Genom konsten lyfter Linda på ett vackert sätt fram vikten av samverkan, medskapande och helhetstänkande för att finna vägar framåt. Och hon visar oss möjligheten att se det vanliga på helt nya sätt, ur nya synvinklar, vilket är ett måste för att finna vägar mot en hållbar framtid.”

// Emilia Rekestad, processledare för hållbar förändring, REALSproject.org, Permaculture Sweden

”Överallt upprepas en 30-årig definition för hållbar utveckling, bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Nu behöver begreppet ett fjärde ben som rymmer kulturella perspektiv. Här får inte konstnärliga kvalitéer förminskas.”

// Paula von Seth, konstnär, curator och konstpedagog. Studerar landsbygdsutveckling på SLU