Filter

Paula von Seth

Posted on 10 januari, 2016

”Överallt upprepas en 30-årig definition för hållbar utveckling, bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Nu behöver begreppet ett fjärde ben som rymmer kulturella perspektiv. Här får inte konstnärliga kvalitéer förminskas.”

// Paula von Seth, konstnär, curator och konstpedagog. Studerar landsbygdsutveckling på SLU