Filter

Emilia Rekestad

Posted on 29 oktober, 2016

”Genom konsten lyfter Linda på ett vackert sätt fram vikten av samverkan, medskapande och helhetstänkande för att finna vägar framåt. Och hon visar oss möjligheten att se det vanliga på helt nya sätt, ur nya synvinklar, vilket är ett måste för att finna vägar mot en hållbar framtid.”

// Emilia Rekestad, processledare för hållbar förändring, REALSproject.org, Permaculture Sweden