Filter

Ringht now: See the full documentary streamed at the Swedish business magazine Veckans Affärer

webbklipp

– The Swedish business magazine Veckans Affärer thought the documentary to be of such interest for their readers that they decided to stream the full length film through their website.

”True Intention är ett bra exempel på hur konst kan samverka med samhälle och näringsliv och fungera som ett språk för det som är svårt att förmedla eller förstå på ett annat sätt. Här visas åter igen att konst kan öppna upp processer och stimulera kreativitet både i ett ingenjörsdrivet bolag och för våra barn och unga. I en allt mer digitaliserad och global vardag håller jag med Linda när hon säger att en av konstens viktigaste roller idag kan vara att ge oss alla en upplevelse av sammanhang. Både i det lilla och i det stora.”

// Erik Modig, ekonomie doktor, forskare Handelshögskolan i Stockholm

”Filmen inspirerar verkligen till action. Genom Lindas personliga reflektioner når den djupare och beskriver ingående det gränsland där den nya hållbara ekonomin håller på att växa fram. I mellanrummen… ”

// Daniel Lundqvist
Grundare NAV Sweden