Filter

”True Intention är ett bra exempel på hur konst kan samverka med samhälle och näringsliv och fungera som ett språk för det som är svårt att förmedla eller förstå på ett annat sätt. Här visas åter igen att konst kan öppna upp processer och stimulera kreativitet både i ett ingenjörsdrivet bolag och för våra barn och unga. I en allt mer digitaliserad och global vardag håller jag med Linda när hon säger att en av konstens viktigaste roller idag kan vara att ge oss alla en upplevelse av sammanhang. Både i det lilla och i det stora.”

// Erik Modig, ekonomie doktor, forskare Handelshögskolan i Stockholm

”Filmen inspirerar verkligen till action. Genom Lindas personliga reflektioner når den djupare och beskriver ingående det gränsland där den nya hållbara ekonomin håller på att växa fram. I mellanrummen… ”

// Daniel Lundqvist
Grundare NAV Sweden

”Jag önskar att många företag får möjlighet att se filmen och förstå att hållbar utveckling kan vara ett kreativt lustfyllt uttryck av kärlek till planeten och kommande generationers framtid”.

// Anna Emmelin, kommunikatör Stockholm Resilience Center

”True Intention visar inte bara vägen och möjligheterna på ett pedagogiskt vis, filmen ger en härlig känsla i de krafter och möjligheter som uppstår när olika parter tar vara på varandras kompetenser.”
// Anders Boman, VD Kultur & Näringsliv – bygger broar mellan kulturen, näringslivet och samhället.

”Genom konsten lyfter Linda på ett vackert sätt fram vikten av samverkan, medskapande och helhetstänkande för att finna vägar framåt. Och hon visar oss möjligheten att se det vanliga på helt nya sätt, ur nya synvinklar, vilket är ett måste för att finna vägar mot en hållbar framtid.”

// Emilia Rekestad, processledare för hållbar förändring, REALSproject.org, Permaculture Sweden

”Överallt upprepas en 30-årig definition för hållbar utveckling, bestående av ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Nu behöver begreppet ett fjärde ben som rymmer kulturella perspektiv. Här får inte konstnärliga kvalitéer förminskas.”

// Paula von Seth, konstnär, curator och konstpedagog. Studerar landsbygdsutveckling på SLU